ANTICELULITNI ULTRAZVUK je kontinuirani ultrazvuk, frekvencije do 1500kHz. Temelji se na mehaničkom principu rada, gdje su stanice izložene konstantnom djelovanju tlaka i vlaka.

Sondom kojom se usmjereni ultrazvučni snopovi alpliciraju na celulitom najzahvačenija područja, izazivaju titranja, radi refleksije u tkivima i pojačavaju biološko djelovanje, izmjene tvari.

Ultrazvuk snopove reflektira na dublje slojeve, koje vanjskim pristupom ne možemo zahvatiti, tako da aplikacijom dobivamo zatvorenu cjelinu tretmana. Ta energija omogućava termički učinak,a  time i taljenje stanica masnog tkiva. Tretman ultrazvukom je kraćeg trajanja, sukladno dozvoljenoj frekvenciji, čije djelovanje pojačavamo korištenjem odgovarajućih gelova, prikladnih toj namjeri.

POSTAVITE NAM PITANJE VEZANO ZA ANTICELULITNI ULTRAZVUK ILI SE NARUČITE NA PREGLED I TRETMAN...