Psorijatični artritis je zasebna upalna bolest kod koje je poliartritis udružen s kožnom bolešću psorijazom. Sa perifernih zglobova se može proširiti i na kralježnicu pa govorimo o psorijatičnom spondilitisu. Psorijaza je nezarazna kožna bolest nepoznata uzroka. Često se uzroci povezuju sa antigenima tkivne podudaranosti B13, B17, B37. Na koži bolesnika nalazimo crvenkaste mrlje pokrivene bjelkastim ljuskama koje se lako skidaju i doimaju se kao voštane. U bolesnika sa psorijatičnim artritisom kožne su promjene obično najizraženije u okolini zahvaćenih zglobova.  Bolest zahvaća oba spola u zreloj životnoj dobi. Najčešće se prvo pojavi psorijaza, a tek kasnije artritis, no može biti i obratno. Kod većine bolesnika bolest se razvije u vidu perifernog poliartritisa, što znaći da najčešće zahvaća nekoliko zglobova. Na  šakama su zahvaćeni svi mali zglobovi prstiju, a i na noktima je vidljiva psorijatična promjena, oni su žučkaste boje, zadebljani i krhki. Često na jednom prstu budu istodobno upaljeni zglobovi i tetivne ovojnice, pa prst odeblja.

Razaranja kostiju uz zglob su često vrlo opsežna, pa je kod ove bolesti razvoj “mutilirane šake” vrlo karakterističan. Zglobne promjene se ne javljaju simetrično kao kod reumatoidnog artritisa, tako da se artritis može javiti pojedinačno, recimo samo na lijevom koljenu.

Upalni karakter ove bolesti potvrđuju i neki labaratorijski nalazi ( ubrzana sedimentacija eritrocita ),  no kako u krvi najčešće nema reumatoidniog faktora, ova se bolest danas svrstava u skupinu “seronegativnih spondilartropatija”.

Prognoza ove bolesti je nesigurna ali često loša zbog opsežnih deformacija. Tijekom bolesti moguće su i komplikacije na oku, kao što su iritis, konjuktivitis, episkleritis i suhi keratokonjuktivitis.

Liječenje mora biti usmjereno u dva pravca: na kožnu i na zglobnu bolest. Što se tiče primjene lijekova, zglobna se bolest liječi slično kao I reumatoidni artritis, a kožna lokalnom I sustavnom primjenom retinoida, kortikosteroida te obasjavanjem ultraljubičastim zrakama. Hidroterapija u bazenu s običnom vodom nije dopuštena zbog psorijaze (dodatak dezinficijensa koji bi iritirali kožu), ali morska, sumporna voda te naftalan dijeluju vrlo povoljno na psorijazu.

POSTAVITE NAM PITANJE U VEZI PSORIJATIČNOG ARTRITISA ILI SE NARUČITE NA PREGLED I TRETMAN...