Metoda se osniva na principu elektroanalgezije, gdje dolazi do stimuliranja A živčanih vlakana. Stimulacijom A vlakana dolazi do kočenja C vlakana odgovornih za prijenos boli na više razine živčanog sustava.
Električni podražaji frekvencije od 75 - 125 Hz i trajanju impulsa od 0.8 ms najbolje stimuliraju A živčana vlakna.

Primjenjuju se pretežno dvokanalni aparati s naponom struje od 0-9 V i jačinom struje od 0 - 75 mA. Struja se primjenjuje putem elektroda uz koje se po potrebi stavljaju i gel ili pasta koji povećavaju provodljivost kože. Aktivna elektroda se stavlja na bolno mijesto a druga sa suprotne strane.

Vrijeme popuštanja boli je različito te se kreće od 10-30 min, a toliko traje i tretman. Postupak se može ponoviti više puta dnevno.

Kada koristimo TENS?

  • akutna i kronična bol izazvana različitim patološkim procesom
  • reumatske bolesti
  • traume
  • ortopedske bolesti
  • kirurgija
  • neurologija
  • ginekološke i onkološke bolesti

Kontraindikacija za primjenu nema, no ipak terapiju nebi trebali primati pacijenti sa pacemakerom i dekompeniziranom srčanom funkcijom.

POSTAVITE NAM PITANJE VEZNO ZA TENS STRUJE ILI SE NARUČITE NA PREGLED I TRETMAN...