Fizikalna terapija Bosnar i Filipović

+385 1 46 47 092

info@fizikalna-terapija.hr

Kneza Ljudevita Posavskog 36b

10 000 Zagreb

Galvanska struja

Galvanska struja

Galvanska struja predstavlja naziv za konstantnu istosmjernu struju. Prvi ju je opisao Luigi Galvani iz Bologne još 1889. god,  a u terapijske svrhe se upotrebljava od kraja 19. stoljeća nakon konstrukcije velikih baterija za proizvodnju takve struje.

Danas se galvanska stuja dobiva iz izmjenične struje frekvencije 50 titraja u sekundi i napona od 220 V. Uređaji za takvu pretvorbu sastoje se od više elektronskih cijevi koje propuštaju izmjeničnu struju samo u jedno smjeru (od katode prema anodi). Time dobivamo punovalnu  usmjerenu pulzirajuću istosmjernu struju koja nakon filtriranja postaje konstantna. Taj se oblik primjenjuje u terapijske svrhe.

Galvansku struju primjenjujemo putem dvije elektrode od koje je jedna pozitivna ( + najčešće crvena), a druga negativna ( – crna).

Kako primjenjujemo galvansku struju ?

U praksi galvansku struju kao terapijski postupak primjenjujemo na više načina. :

 • Suha galvanizacija preko navlaženih obloga elektroda
 • Specijalni oblici na pojedine regije tijela
 • Vlažna galvanizacija

Suha galvanizacija

Suhu galvanizaciju možemo primjeniti na više načina:

Poprećna ili transregionalna galvanizacija – postavlja se na dio tijela poprečno. Na taj način postižemo podjednako prostrujavanje svih tkiva između elektroda.

Uzdužna ili longitudinalna galvanizacija – elektrode se postavljaju u različitoj visini udova, odnosno na njihovim krajevima, npr. jedna elektroda na rame a druga na dlan. Ovim načinom postižemo površinsko prostrujavanje. Uzdužna galvanizacija može biti silazna (katoda se položi distalno) ili uzlazna (katoda se postavlja proksimalno).

Točkasta galvanizacija – primjenjuje se putem dvije elektrode jedna je aktivna I nju pomičemo i primjenjujemo najčešće na mjesta boli, dok je druga elektroda inaktivna i znatno je veća.

Ukoliko se kod pacijenta radi o neuralgiji nervusa trigeminusa galvanizaciju primjenjujemo preko posebne elektrode u obliku polumaske( Bergonijeva polumaska). Elektroda u obliku maske je katoda i postavlja se na stranu neuralgije i potom fiksira, a inaktivna eletroda se postavlja na prsnu kost ili straga između lopatica.

Postupak postavljanja elektroda 

Elektrode ne smijemo stavljati direktno na kožu, one uvijek moraju biti umotane hidrofilnom tkaninom. Najčešće su to spužvice koje se prije primjenje navlaže sa običnom vodom. Tako pripremljene elektrode fiksiramo najčešće elastičnim zavojima ili vrečicama s pjeskom.

Doziranje i trajanje obrade

Prilikom doziranja galvanske struje trebamo poštivati dva parametra. Prvi je subjektivan osjećaj pacijenta. Naime uvođenjem galvanske struje u organizam pacijent mora osječati bockanje, žmarenjem, mravce, a ne bol i žarenje. Galvansku struju treba postepeno uvoditi u organizam, tj ušuljavati se i tek onda ocijeniti pacijentov subjektivan osjećaj.

Drugi parametar je gustoća struje po jedinici površine elektrode ( mA/cm2 ). Gustoća struje mora biti u granicama fiziološke osjetljivosti odnosno od 0.1 do 0.5 mA/cm2. Jedna aplikacija traje između 10-20 minuta, a seansa

Fiziološko djelovanje galvanske struje

 • Galvanska struja djeluje na živčane završetke odgovorne za prijenos boli tako da se bol smanjuje ili nestaje.
 • Povećeva podražljivost i provodljivost živaca pod katodom i smanjuje pod anodom.
 • Pod utjecajem galvanske struje nastaje vazodilatacija ( proširenje krvnih žila) što uzrokuje intenzivniji dotok krvi koji nazivamo hiperemija. Koža ispod aplicirane elektrode postaje toplija, crvenija u trajanju do 30 min., i vlažnija.

Kada primjenjujemo galvansku struju?

 • Reumatske bolesti, osim kod upalnih u aktivnoj i akutnoj fazi.
 • Pareze i paralize. U ovoj indikaciji galvansku struju primjenjujemo kao uvodni postupak u elektrostimulaciju. Galvanska struja hiperemijom smanjuje kožni otpor i zbog toga se malim podražajem dobiva snažna mišična kontrakcija!
 • Bolesti krvnih žila i poremećaji cirkulacije.

Kada ne smijemo primjeniti galvansku struju?

 • Akutne upale, uključujući i aktivnu tuberkulozu zglobova i drugih organa
 • Zločudne bolesti
 • Bolesti koje uvjetuju razvoj kaheksije
 • Dekompenizirano stanje srca
 • Krvarenje ili sklonost krvarenju
 • Metal u tkivu (Nakon ranavanja, endoproteze, osteosintetski materijal)

Podijelite ovaj tekst sa drugima

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

tagovi